FESTLOKAL


 Gamla Skolan

                 B&B 

2017 blev vår festlokal på 70 m2 färdig. Lokalen lämpar sig för max 50 sittande personer. I direkt anslutning till lokalen finns ett cateringkök & två toaletter.


Wifi + projektor finns. 


Webbansvarig Marie Clair